Prawo szkolne

Statut Szkoły Podstawowej nr 151 w Krakowie – zobacz tutaj

Program wychowawczo – profilaktyczny  Szkoły Podstawowej nr 151 – zobacz tutaj

Regulamin organizacji krajoznastwa i turystyki Szkoły Podstawowej nr 151 – zobacz tutaj