Tel: 12 266 5497  |  Email: [email protected]  |  Mapa dojazdu

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków rok szkolny 2019/2020

ROZPOCZYNA SIĘ REKRUTACJA UCZNIÓW NA ZAJĘCIA!

Szanowni Państwo,

Rozpoczyna się rekrutacja uczniów do projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie od 2 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 r.

Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych biorących udział w projekcie między innymi do uczniów :

 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151
ul. W. Lipińskiego 2
30-349 Kraków

Uczniowie mogą składać formularze rekrutacyjne na następujące zajęcia:

1.     Zajęcia wyrównawcze z matematyki

2.     Zajęcia wyrównawcze z chemii

3.     Zajęcia wyrównawcze z fizyki

4.     Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne

5.     Zajęcia rozwijające zainteresowania geograficzne

6.     Zajęcia rozwijające zainteresowania z chemii

7.     Zajęcia rozwijające z programowania

8.     Zajęcia laboratoryjne z fizykii

Ilość miejsc jest ograniczona.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych poprzez organizację zajęć rozwijających w tym: kół naukowych, warsztatów, laboratoriów, zajęć pozaszkolnych oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki z wykorzystaniem, narzędzi TIK oraz e-learningu.

Kryterium formalne: status ucznia/uczennicy szkoły biorącej udział w projekcie.

Termin rekrutacji: 2-20 września 2019r.

Niezbędne dokumenty rekrutacyjneRegulamin rekrutacji, zatwierdzony regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy dla ucznia, deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika projektu, zakres danych osobowych do systemu SL;

Dokumenty należy składać zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
w sekretariacie szkoły do 20 września 2019 r.

Niezbędne informacje można uzyskać w Biurze Realizatora Projektu w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty Krakowie, ul. Ułanów 9a lub pod numerem telefonu: 12 617 88 82 oraz u Koordynatora szkolnego Pani Mariki Cielas pod nr tel.: 791 342 140 email: [email protected]

ZAPRASZAMY!

Pliki dostępne w sekretariacie szkoły oraz do pobrania ze strony internetowej szkoły:

Skip to content