Tel: 12 266 5497  |  Email: [email protected]  |  Mapa dojazdu

Rok szkolny 2019/2020

Wszystkie chętne osoby zapraszamy na spotkanie prezydium Rady Rodziców 20.04.2020 o godz. 18:00.

W przypadku braku obecności prosimy o zgłoszenie tematów trójkom klasowym bądź przesłanie ich na adres e-mail: [email protected]

Bardzo serdecznie zapraszamy na kolejne zebrania rady.

Podsumowanie zgłoszonych tematów z zebrania RR z dnia 20.01.2020


 1. Wprowadzenie wyjść na zewnątrz budynku podczas przerw – na razie brak możliwości.
 2. Możliwość zorganizowania zajęć dla uczniów podczas przerw np. stoły do tenisa na auli/segmencie sportowym – Aktualnie brak miejsc w których stół mógłby stanąć na stałe. Ze względu na odbywające się zajęcia na auli i w przedsionku sportowym brak możliwości ustawienia stołu na stałe. Każdorazowo należałoby go rozkładać i składać. Zostanie wystosowana prośbę do Urzędu Miasta o sfinansowanie nowego stołu do tenisa takiego, który będzie bezpieczny dla uczniów.
 3. Świetlica – zgłoszenie przez rodziców, że dzieci oglądają za dużo filmów również nieodpowiednich dla ich wieku – informacja przekazana do Dyrekcji szkoły. Proszę również na bieżąco zgłaszać takie przypadki na świetlicy bądź do Dyrekcji Szkoły.
 4. Pozytywne zaopiniowanie wydłużenia przerwy obiadowej z 15 do 20 minut dla uczniów klas 4 i 5. (przerwa zaczynająca się o 11:30). Skrócona zostałaby któraś przerwa 10 minutowa. P. Dyrektor przekaże nauczycielom żeby nie zatrzymywali w klasach uczniów podczas przerwy obiadowej – Od nowego roku szkolnego obydwie przerwy obiadowe zostaną wydłużone do 20 minut.

Tematy omówione przez PRR. Są to tematy zgłaszane przez rodziców.


W dniu 18 lutego 2020 r. o godzinie 17:30 w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki przy ul. Praskiej 52 w Krakowie odbyło się spotkanie w sprawie budowy ul. 8 Pułku Ułanów. To kontynuacja spotkania, które odbyło się w listopadzie ubiegłego roku w ZIM.

 1. Na spotkaniu obecna była przedstawicielka Prezydium Rady Rodziców.
 2. W grudniu 2019 r. PRR negatywnie zaopiniowało do Rady i Zarządu Dzielnicy VIII w sprawie budowy ul. 8 Pułku Ułanów. W naszej opinii zwróciliśmy uwagę na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, które będą używać tej drogi idąc z i do szkoły.
 3. Na spotkaniu okazało się że w projekcie nie uwzględniono żadnych uwag zgłoszonych przez PPR, mieszkańców oraz radnych dzielnicy. Nie przedstawiono również żadnych propozycji rozwiązań.
  Na spotkaniu Rada Dzielnicy zobligowała projektanta do przedstawienia możliwych zmian uwzględniających przedstawione uwagi w zakresie istniejącego projektu. W przypadku braku możliwości porozumienia rozważana jest przez Radę Dzielnicy możliwość zawnioskowania sporządzenia nowego projektu. O terminie następnego spotkania w tej sprawie Rada Dzielnicy powiadomi Dyrekcję szkoły.
 4. Rada Rodziców sfinansowała zakup leków do gabinetu pielęgniarki
  Na starej stronie Szkoły nie jest czytelne przekierowania na nową stronę.
 5. Brak aktualizacji na nowej stronie szkoły.
 6. Rada Rodziców przypomina, że jest Możliwość przekazania 1% podatku na rzecz szkoły. W tym celu należy na swoim zeznaniu podatkowym podać numer KRS: 0000052078 oraz cel szczegółowy „Szkoła Podstawowa nr. 151 w Krakowie”, zapraszamy do finansowego wsparcia naszej szkoły.

Podsumowanie w/w tematów będzie przedstawione po następnym spotkaniu PRR.

Ustalenie następnej daty spotkania na 20.04.2020 r. godz. 18:00

Podsumowanie zgłoszonych tematów z zebrania RR z dnia 20.01.2020
        Wprowadzenie wyjść na zewnątrz budynku podczas przerw – na razie brak możliwości.

 

        Możliwość zorganizowania zajęć dla uczniów podczas przerw np. stoły do tenisa na auli/segmencie sportowym – Aktualnie brak miejsc w których stół mógłby stanąć na stałe. Ze względu na odbywające się zajęcia na auli i w przedsionku sportowym brak możliwości ustawienia stołu na stałe. Każdorazowo należałoby go rozkładać i składać. Zostanie wystosowana prośbę do Urzędu Miasta o sfinansowanie nowego stołu do tenisa takiego, który będzie bezpieczny dla uczniów.

 

        Świetlica – zgłoszenie przez rodziców, że dzieci oglądają za dużo filmów również nieodpowiednich dla ich wieku – informacja przekazana do Dyrekcji szkoły. Proszę również na bieżąco zgłaszać takie przypadki na świetlicy bądź do Dyrekcji Szkoły.

 

        Pozytywne zaopiniowanie wydłużenia przerwy obiadowej z 15 do 20 minut dla uczniów klas 4 i 5. (przerwa zaczynająca się o 11:30). Skrócona zostałaby któraś przerwa 10 minutowa. P. Dyrektor  przekaże nauczycielom żeby nie zatrzymywali w klasach uczniów podczas przerwy obiadowej – Od nowego roku szkolnego obydwie przerwy obiadowe zostaną wydłużone do 20 minut.

 

    Tematy omówione przez PRR. Są to tematy zgłaszane przez rodziców.
        W dniu 18 lutego 2020 r. o godzinie 17:30 w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki przy ul. Praskiej 52 w Krakowie odbyło się spotkanie w sprawie budowy ul. 8 Pułku Ułanów. To kontynuacja spotkania, które odbyło się w listopadzie ubiegłego roku w ZIM.

    Na spotkaniu obecna była przedstawicielka Prezydium Rady Rodziców.

W grudniu 2019 r. PRR negatywnie zaopiniowało do Rady i Zarządu Dzielnicy VIII w sprawie budowy ul. 8 Pułku Ułanów. W naszej opinii zwróciliśmy uwagę na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, które będą używać tej drogi idąc z i do szkoły.

    Na spotkaniu okazało się że w projekcie nie uwzględniono żadnych uwag zgłoszonych przez PPR, mieszkańców oraz radnych dzielnicy. Nie przedstawiono również żadnych propozycji rozwiązań.
    Na spotkaniu Rada Dzielnicy zobligowała projektanta do przedstawienia możliwych zmian uwzględniających przedstawione uwagi w zakresie istniejącego projektu. W przypadku braku możliwości porozumienia rozważana jest przez Radę Dzielnicy możliwość zawnioskowania sporządzenia nowego  projektu. O terminie następnego spotkania  w tej sprawie Rada Dzielnicy  powiadomi Dyrekcję szkoły.

 

        Rada Rodziców sfinansowała zakup leków do gabinetu pielęgniarki
        Na starej stronie Szkoły nie jest czytelne przekierowania na nową stronę.

 

        Brak aktualizacji na nowej stronie szkoły.

 

        Rada Rodziców przypomina, że jest Możliwość przekazania 1% podatku na rzecz szkoły. W tym celu należy na swoim zeznaniu podatkowym podać numer KRS: 0000052078 oraz cel szczegółowy „Szkoła Podstawowa nr. 151 w Krakowie”, zapraszamy do finansowego wsparcia naszej szkoły.

 

Podsumowanie w/w tematów będzie przedstawione po następnym spotkaniu PRR.

 

    Ustalenie następnej daty spotkania na 20.04.2020 r. godz. 18:00

  Podsumowanie spotkania:
1. Prezydium Rady Rodziców negatywnie zaopiniowało do Rady i Zarządu Dzielnicy VIII w sprawie budowy ul. 8 Pułku Ułanów. W naszej opinii zwróciliśmy uwagę na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, które będą używać tej drogi idąc z i do szkoły,
2. Pozytywnie zaopiniowany zastał plan finansowy szkoły,
3. Informujemy, że w szkole nastąpi modernizacja istniejącego systemu monitoringu. Środki na modernizację pochodzą z Funduszu Ochrony,
4. Rada omówiła wnioski zgłoszone przez rodziców,
5. Po konsultacji z Panią Dyrektor, Rada Rodziców informuje wszystkich rodziców, że dzieci mają prawo do wykonania zdjęcia telefonem komórkowym, sprawdzianu lub kartkówki. Dzieci powinny chęć zrobienia zdjęcia zakomunikować wcześniej nauczycielowi prowadzącemu.
6. Rada Rodziców przypomina, ze jest Możliwość przekazania 1% podatku na rzecz szkoły. W tym celu należy na swoim zeznaniu podatkowym podać numer KRS: 0000052078 oraz cel szczegółowy „Szkoła Podstawowa nr. 151 w Krakowie”, zapraszamy do finansowego wsparcia naszej szkoły.
7. Rada Rodziców bardzo prosi aby, skarbnicy klasowi, którzy jeszcze nie wpłacili środków zabranych na Radę Rodziców oraz monitoring, dokonali wpłat na konto Rady.
8. Przypominamy o zebraniu wszystkich rzeczy z szatni na czas ferii zimowych.
9. Rada Rodziców sfinansowała nagrody w konkursie „Wehikuł Czasu”

Zapraszamy na spotkanie trójek klasowych, które odbędzie się 22.10.2019 (wtorek) godz. 18:00 w stołówce szkolnej
Liczymy na obecność przedstawiciela z każdej klasy

Informacja po spotkaniu Prezydium Rady Rodziców w dniu 30.09.2019 na temat dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców i ochronę:
1 dziecko w szkole – 50 zł na rok
2 dzieci w szkole – po 25 zł na rok od dziecka
3 dzieci i więcej – po 15 zł na rok od dziecka

Ochrona – 12 zł od dziecka na rok

Dostarczenie i montaż zamówionych szafek przez producenta przewidziany jest na około 10 listopada 2019

Numer konta do wpłat dostępny w zakładce Rada Rodziców/konto bankowe