Tel: 12 266 5497  |  Email: [email protected]  |  Mapa dojazdu

Język angielski

Nauczanie języka angielskiego obejmuje wszystkie oddziały SP 151 w wymiarze 5 jednostek lekcyjnych w tygodniu. Zwiększona ilość godzin i realizowany program jest kontynuacją innowacji pedagogicznej, wprowadzonej w Szkole w 2015 r. w ramach programu samorządowego.
Głównym celem nauczania jest rozwijanie kompetencji kluczowych takich jak skuteczne porozumiewanie się językiem obcym w mowie i piśmie.
1. Klasy I-III.
Zajęcia prowadzone są w całych zespołach klasowych na poziomie A1 w skali ESOKJ. Nauczyciele stosują aktywizujące metody nauczania. Dzieci biorą udział w konkursach plastyczno- językowych oraz językowych o zróżnicowanej tematyce np. Spring, My holiday, Christmas – kartka świąteczna. Autorzy najlepszych prac otrzymują dyplomy i nagrody, a prace wystawiane są w salach lekcyjnych i na korytarzach. Nauczyciele przygotowują także uczniów do udziału w konkursach zewnętrznych o charakterze międzyszkolnym oraz ogólnopolskim ( np. Ogólnopolski Konkurs Leon).
2. Klasy IV-VIII.
Nauczanie odbywa się w małych zespołach wyodrębnionych poprzez podział klas na dwie grupy na podstawie wyników testów diagnostycznych. Testy obejmują treści podstawy programowej dla klas I-III i przeprowadzane są na początku roku szkolnego w klasach czwartych.
Poziom nauczania wzrasta od A1 w klasach czwartych do B1/B1+ w klasach ósmych (w nawiązaniu do ESOKJ). Uczniowie klas najwyższych przygotowywani są do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.
Na każdym poziomie nauczania uczniowie mają możliwość udziału w konkursach organizowanych na terenie szkoły oraz o charakterze międzyszkolnym i ogólnopolskim. Są to konkursy plastyczno – językowe, recytatorskie, poetyckie, konkursy wiedzy o krajach anglojęzycznych. Nauczyciele pracują z uczniem zdolnym w ramach przygotowań do Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego oraz Konkursu Olimpus , w których corocznie nasi uczniowie zdobywają tytuły finalistów i laureatów.
Szkoła oferuje wyjazdy edukacyjne do Wielkiej Brytanii o charakterze warsztatów językowych.

Skip to content