Tel: 12 266 5497  |  Email: [email protected]  |  Mapa dojazdu

O NAS

SKS 151

mgr Barbara Żmudzka – sekcja koszykówki, gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej.

mgr Natalia Gaweł – sekcja piłki ręcznej, gry i zabawy z elementami piłki ręcznej

mgr Monika Biłka – sekcja cheerleaders

mgr Paweł Wronicz – sekcja koszykówki

mgr Piotr Kos-Markiewski – sekcja siatkówki

Stowarzyszenie nosi nazwę: Szkolny Klub Sportowy „151” w Krakowie, może używać skrótu nazwy SKS „151” w Krakowie, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r. (Dz.U. z 2001r., nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz.U. z 2014r. z późn. zm.), ustawy o działalności użytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2010r. poz.1118 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu

Zgoda na udział dziecka w zajęciach SKS 151kliknij tutaj

Regulamin SKS 151kliknij tutaj

NR KONTA BANKOWEGO SKS 151:  98 1500 1142 1211 4009 1690 0000 

Skip to content