Tel: 12 266 5497  |  Email: [email protected]  |  Mapa dojazdu

Wolontariat

Pomoc dla UKRAINY

Szanowni Państwo! 

W tym trudnym czasie pragniemy przekazać naszym uczniom i ich rodzinom pochodzącym z Ukrainy słowa wsparcia. Zapewniamy, że możecie liczyć na naszą pomoc.  

Zwracamy się do całej społeczności szkolnej i wszystkich ludzi dobrej woli, a także tych, którzy w geście solidarności pragną włączyć się w dzieło pomocy potrzebującym. W obliczu wojny na Ukrainie krakowianie zareagowali organizacją licznych zbiórek na rzecz poszkodowanych. Obserwujemy, że odzew mieszkańców jest bardzo duży, dlatego my zdecydowaliśmy się zadedykować nasze wsparcie społeczności lokalnej. Chcemy, aby nasza pomoc była wielokierunkowa i długofalowa.  

Docierają do nas informacje, że na naszym osiedlu rośnie liczba osób z Ukrainy, które znalazły się w potrzebie. Wiemy także, że wśród Państwa znajdują się osoby, które są chętne nieść pomoc w różnej formie.  

Na początek ogłaszamy Zbiórkę Pieniędzy dla osób, które zatrzymały się na Ruczaju. W tym celu Rada Rodziców udostępnia swoje konto, na które można kierować darowizny z dopiskiem ,,Pomoc dla Ukrainy”. Pieniądze będą także zbierane w klasach przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. 

Nr konta 91 8600 0002 0000 0025 6537 0001 

Aby usprawnić nasze działania, postanowiliśmy stworzyć dwie bazy: potrzeb i możliwości. Informacje w tej sprawie należy kierować do wychowawców klas lub bezpośrednio do koordynatorów. 

 Osoby, które chcą zaoferować swoją pomoc, mogą zgłaszać się do p. Iwony Gajewskiej, 

 Osoby w potrzebie proszone są o kontakt z p. Pawłem Levchukiem.  

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie się do wymienionych wyżej nauczycieli, byśmy mogli działać sprawnie, a zebrane środki spożytkować jak najlepiej. 

 

Wiele przydatnych informacji oraz aktualną mapkę zbiórek na terenie Krakowa znajdziecie na stronie: https://www.krakowdlamieszkancow.com/co-robimy/pomocdlaukrainy/ 

W imieniu całej społeczności SP z OI nr 151 w Krakowie 
Zespół koordynujący akcję SP 151 DLA UKRAINY 

Skip to content