Tel: 12 266 5497  |  Email: [email protected]  |  Mapa dojazdu

Konto Office 365

W związku z założeniem w naszej Szkole Office 365 dla edukacji każdy uczeń będzie miał dostęp do swojego konta osobistego. Państwo, jako rodzice, otrzymacie przez Librusa informację dot. założenia konta Office dla dziecka. Jednocześnie wymagane będzie zapoznanie się z Oświadczeniem, które znajduje się na stronie szkoły: spzoi151.pl ___strefa rodzica ___wzory oświadczeń lub w Ogłoszenia Librus i przesłać je podpisane w formie skanu lub zdjęcia jako zadanie domowe pt. Oświadczenie dot. konta (z konta dziecka). Jeżeli nie macie Państwo możliwości wydrukowania i podpisania dokumentu, to prosimy o wyrażenie zgody poprzez wysłanie wiadomości do wychowawcy klasy (Zapoznałem się z treścią Oświadczenia i wyrażam zgodę na założenie mojemu dziecku konta uczniowskiego oraz administrowanie nim przez Szkołę. …podpis rodzica).

Instrukcja jak rozpocząć pracę w Office 365 – kliknij tutaj

Skip to content