Tel: 12 266 5497  |  Email: [email protected]  |  Mapa dojazdu

DSD

27.04. 2021 odbył się w naszej szkole egzamin ustny DSD. Wszystkim uczniom gratulujemy bardzo dobrze zdanego egzaminu i czekamy z niecierpliwością na wyniki egzaminu pisemnego.

Informacje o programie DSD

Certyfikat językowy DSD (Deutsches Sprachdiplom) der Kultusministerkonferenz – Stałej Konferencji Ministrów Kultury Landów Republiki Federalnej Niemiec jest egzaminem z języka niemieckiego przeznaczonym dla uczniów szkół zagranicznych przeprowadzanym na mocy porozumienia z Ministerstwem Kultury RP.
Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) certyfikat ten można zdobyć na różnych poziomach, nasi uczniowie zdają go na poziomie I (A2/B1).
Egzamin DSD I jest egzaminem przewidzianym dla całej grupy bądź klasy, stąd nie można do niego przystępować indywidualnie. Egzamin DSD I przeprowadzany jest nieodpłatnie i na miejscu. Zdają go uczniowie klas z poszerzonym programem języka niemieckiego. Po skończeniu nauki w szkole podstawowej mogą kontynuować DSD w jednym z kilku krakowskich liceów i przygotowywać się do kolejnego poziomu certyfikatu językowego w klasie maturalnej DSD II. Certyfikat DSD II uprawnia do studiowania na wszystkich wyższych uczelniach i uniwersytetach w Niemczech.

Uczniowie naszej szkoły uczą się w programie DSD od piątej klasy  w wymiarze 3 godzin, a od szóstej do ósmej klasy 5 godzin tygodniowo.

Jak wygląda egzamin DSD I?

Egzamin DSD I odbywa się w marcu i składa się z dwóch części:

  • część  pisemna sprawdza:

– umiejętność  rozumienia ze słuchu,

– umiejętność rozumienia tekstów czytanych,

– umiejętność formułowania dłuższej wypowiedzi pisemnej.

  • część ustna obejmuje:

– prezentację tematu wybranego przez ucznia,

– krótką rozmowę.  

Test pisemny jest sprawdzany w Niemczech, a egzamin ustny jest przeprowadzany przez komisję składającą się z nauczyciela języka niemieckiego oraz egzaminatora oddelegowanego z Niemiec.

Nasza szkoła należy również do sieci szkół partnerskich PASCH – Schulen Partner der Zukunft (Szkoły: Partnerami przyszłości). Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu edukacyjnego, którego celem jest podnoszenie jakości nauczania języka niemieckiego.

Program DSD I w naszej szkole to:
• nauka języka niemieckiego z podziałem na grupy w rozszerzonym wymiarze godzin,
• udział uczniów w wymianie międzyszkolnej ze szkołami w Niemczech,
• organizowanie konkursów i imprez kulturalnych, których zadaniem jest urozmaicenie lekcji języka niemieckiego,
• udział uczniów w konkursach z języka niemieckiego,
• warsztaty językowe w Goethe Institut, Österreich Institut oraz w Instytucie Filologii Germańskiej UJ,
• intensywne szkolenia nauczycieli prowadzących program DSD.

Regulamin zajęć z języka niemieckiego  DSD I

Skip to content