Tel: 12 266 5497  |  Email: [email protected]  |  Mapa dojazdu

DSD

EGZAMIN DSD I - 2023 r.

9 marca uczniowie klas VIII biorący udział w programie DSD w naszej szkole przystąpili do egzaminu pisemnego. Dzielnie mierzyli się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie tekstu czytanego i słuchanego oraz udowadniali, że potrafią wypowiedzieć się w formie pisemnej. Pod koniec marca przyszedł czas na egzamin ustny. Z niecierpliwością oczekiwaliśmy na wyniki, które nadeszły w ostatnim tygodniu czerwca.

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY 11 osobom, którym udało się otrzymać certyfikat na poziomie B1. Dzięki ogromnej pracy, wielu ćwiczeniom i wytrwałym powtórkom udowodniliście swoją perfekcyjną znajomość języka niemieckiego na tak wysokim poziomie. Jesteśmy z Was dumni!!

 

Anna Dróżdż

Sprachcamp 2023

W dniach 23-24.01.2023 uczniowie klas VIII wzięli udział w intensywnym przygotowaniu do egzaminu DSD I. Sprachcamp odbył się w murach Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie nauczyciele j. niemieckiego naszej szkoły na czele z panią opiekun programu DSD, z panią Niną Diehl, przygotowali zadania językowe dla młodzieży. Podczas spotkania został przeprowadzony również próbny egzamin z części pisemnych. Miłym akcentem było wyjście do pizzerii na obiad ufundowany przez Radę Rodziców szkoły.

Teraz pozostało nam już tylko trzymać kciuki za uczniów, którzy 09.03.2023 r. przystąpią do egzaminu DSD I.

 

Anna Dróżdż 

Informacje o programie DSD

Certyfikat językowy DSD (Deutsches Sprachdiplom) der Kultusministerkonferenz – Stałej Konferencji Ministrów Kultury Landów Republiki Federalnej Niemiec jest egzaminem z języka niemieckiego przeznaczonym dla uczniów szkół zagranicznych przeprowadzanym na mocy porozumienia z Ministerstwem Kultury RP.
Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) certyfikat ten można zdobyć na różnych poziomach, nasi uczniowie zdają go na poziomie I (A2/B1).
Egzamin DSD I jest egzaminem przewidzianym dla całej grupy bądź klasy, stąd nie można do niego przystępować indywidualnie. Egzamin DSD I przeprowadzany jest nieodpłatnie i na miejscu. Zdają go uczniowie klas z poszerzonym programem języka niemieckiego. Po skończeniu nauki w szkole podstawowej mogą kontynuować DSD w jednym z kilku krakowskich liceów i przygotowywać się do kolejnego poziomu certyfikatu językowego w klasie maturalnej DSD II. Certyfikat DSD II uprawnia do studiowania na wszystkich wyższych uczelniach i uniwersytetach w Niemczech.

Uczniowie naszej szkoły uczą się w programie DSD od piątej klasy.

Jak wygląda egzamin DSD I?

Egzamin DSD I odbywa się w marcu i składa się z dwóch części:

  • część  pisemna sprawdza:

– umiejętność  rozumienia ze słuchu,

– umiejętność rozumienia tekstów czytanych,

– umiejętność formułowania dłuższej wypowiedzi pisemnej.

  • część ustna obejmuje:

– prezentację tematu wybranego przez ucznia,

– krótką rozmowę.  

Test pisemny jest sprawdzany w Niemczech, a egzamin ustny jest przeprowadzany przez komisję składającą się z nauczyciela języka niemieckiego oraz egzaminatora oddelegowanego z Niemiec.

Nasza szkoła należy również do sieci szkół partnerskich PASCH – Schulen Partner der Zukunft (Szkoły: Partnerami przyszłości). Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu edukacyjnego, którego celem jest podnoszenie jakości nauczania języka niemieckiego.

Program DSD I w naszej szkole to:
• nauka języka niemieckiego z podziałem na grupy w rozszerzonym wymiarze godzin,
• udział uczniów w wymianie międzyszkolnej ze szkołami w Niemczech,
• organizowanie konkursów i imprez kulturalnych, których zadaniem jest urozmaicenie lekcji języka niemieckiego,
• udział uczniów w konkursach z języka niemieckiego,
• warsztaty językowe w Goethe Institut, Österreich Institut oraz w Instytucie Filologii Germańskiej UJ,
• intensywne szkolenia nauczycieli prowadzących program DSD.

Regulamin zajęć z języka niemieckiego DSD I

Deklaracja DSD

Skip to content