Tel: 12 266 5497  |  Email: [email protected]  |  Mapa dojazdu

Zerówka

Wyprawka Zerówkowicza na rok szkolny 2024/2025

1.  Piórnik bez wyposażenia (przybory dzieci otrzymają od nas w dniu 03.09.2024r. )
2.  Ryza papieru ksero (do kolorowania, wycinania, tworzenia, w czasie samodzielnej zabawy)
3.  Mały plecak (wysokość max. 30 cm).
4.  Teczka papierowa z gumką na prace plastyczne
5.  Zeszyt 16 kartkowy (w linie lub kratkę)
6.  Buty zamienne w podpisanym worku (sportowe na jasnej podeszwie).

Dni otwarte oddziału przedszkolnego

25.01 . 2024 godzina 17.00-18.00

30.01.2025 godzina 16.30-17.30

 

Adres mailowy do wychowawcy oddziału przedszkolnego: [email protected]

Wychowawca dostępny na krótką rozmowę w każdą środę w godzinach 9.20-9.50

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne w oddziale przedszkolnym odbywają się co tydzień w poniedziałki.
Zajęcia te służą kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji emocjonalnych i społecznych, a więc umiejętności rozpoznawania i panowania nad swoimi emocjami, ale także odczytywania emocji innych i adekwatnego zachowania się w danej sytuacji społecznej.

Wizyta Straży Miejskiej

Temat bezpieczeństwa dzieci jest nieustannie poruszany podczas różnych zajęć w naszym oddziale przedszkolnym. W celu uatrakcyjnienia zajęć nauczycielki organizują spotkania z ludźmi, którzy dbają o bezpieczeństwo innych w związku z wykonywanym zawodem.

Tym razem odwiedziła nas  Straż Miejska. Prowadząca wyjaśniła dzieciom wszystkie zadania Straży Miejskiej, wytłumaczyła zasady bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez pasy oraz zasady jazdy na hulajnogach i rowerach. 

A na zakończenie spotkania dzieci mogły przymierzyć całe wyposażenie, które wykorzystują w pracy strażnicy miejscy.

Wyniki konkursu plastycznego pt.:   Sensoryczna litera-kreatywne poznawanie liter


1 miejsce Jakub B. i Miłosz R.
2 miejsce Arina M.
3 miejsce Rysio G.


Wyróżnienia:

Rozalia M.
Alisa A.
Ryszard M.
Urszula Ł.
Dorota D.


Wszystkim  uczestnikom dziękujemy za piękne prace i zaangażowanie.
Zwycięzcom gratulujemy!!!!

Anna Klimczyk
Małgorzata Wicher

Jesienny konkurs zerówkowy!

Sensoryczna litera-kreatywne poznawanie liter!

Czas trwania konkursu: 29.09-16.10


Cele konkursu:

-rozwijanie kreatywności;
-rozbudzanie ciekawości poznawczej, w tym zainteresowania literami, poprzez  ich wielozmysłowe poznawanie;
-wspieranie twórczych form spędzania czasu wolnego wraz z rodzicami;
-rozwijanie kompetencji  osobistych i społecznych takich jak umiejętność współpracy w dążeniu do wspólnego celu, wytrwałość w wieloetapowej pracy, szukanie kreatywnych rozwiązań.

1. ZADANIE KONKURSOWE polega na wykonaniu litery dydaktycznej lub zabawki w dowolnej formie, ułatwiającej dzieciom zapamiętanie kształtu poszczególnych liter za pomocą zmysłów. Może to być zarówno książeczka sensoryczna, mata, kostka sensoryczna jak i płotek, maskotka, plansza, zagadkowy kufer,itp.  Zachęcamy do wykorzystania różnorodnych materiałów takich jak: guziki, rzepy, pompony, wszelkiego rodzaju plecionki, sznurki, koraliki, itp. oraz  TRWAŁE materiały przyrodnicze jak np. skorupki z orzechów, nasiona czy patyki, surowce wtórne (nakrętki, kapsle), a także skarbów ukrytych w garażach tatusiów i dziadków takich jak śrubki, nakrętki, papiery ścierne, itp!  LICZY SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM KREATYWNOŚĆ.

Konkurs rodzinny dla dzieci z oddziału przedszkolnego.

Pozdrawiamy,
Anna Klimczyk i Małgorzata Wicher

Wyprawka Zerówkowicza na rok szkolny 2023/2024:

1.  Piórnik bez wyposażenia (przybory dzieci otrzymają od nas w dniu 05.09.2023r. )
2.  Ryza papieru ksero (do kolorowania, wycinania, tworzenia, w czasie samodzielnej zabawy)
3.  Mały plecak (wysokość max. 30 cm).
4.  Teczka papierowa z gumką na prace plastyczne
5.  Zeszyt 16 kartkowy (w linie lub kratkę)
6.  Buty zamienne w podpisanym worku (sportowe na jasnej podeszwie).

Rerutacja

Szanowni Rodzice,

Rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2023 r.

Również 1 marca 2023 r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji FORMICO.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne zostaną zamieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: 20-28 lutego 2023 r.

Zerówkowy Dzień Sportowy

 W dniu 14.01.2022r. odbył się kolejny Zerówkowy Dzień Sportowy. Sportowcy byli do niego przygotowani profesjonalnie. Każdy uczestnik pamiętał o stroju sportowym, aktywnie uczestniczył w rozgrzewce. Do zawodów dzieci podeszły ambitnie, z wolą walki, ale też nie zapomniały o sportowym dopingu swoich rywali z grupy. Za swój wysiłek zawodnicy zostali uhonorowani medalami zakupionymi przez oddziałową Radę Rodziców. Bardzo dziękujemy za współpracę Rodzicom oraz pani Annie Klimczyk za pomoc w zorganizowaniu zawodów.

Dorota Franczak
Anna Bora

Zajęcia kulinarne – "Zdrowe kanapki na drugie śniadanie ”

W październiku dzieci z oddziału przedszkolnego brały udział w zajęciach kulinarnych:

” Zdrowe kanapki na drugie śniadanie „. 

Od początku października dzieci na zajęciach poznawały zasady zdrowego odżywiania, rozmawiały o Piramidzie Zdrowego Żywienia oraz utrwalały wiedzę dotyczącą roli warzyw, owoców i nabiału w  codziennym jadłospisie. Brały też udział w zajęciach i zabawach ruchowych wiedząc, jak ważny jest wysyłek fizyczny dla naszego organizmu.

W końcu nadszedł długo oczekiwany dzień. W naszej grupie pojawiły się świeże warzywa, masło, sery, ciemne pieczywo, chude wędliny. Pamiętaliśmy o zachowaniu  higieny i bezpieczeństwie. Zerówkowicze krok po kroku z wychowawczynią przygotowali drugie śniadanie. Były to zdrowe, kolorowe i apetyczne kanapki. Wszyscy, dzięki przeprowadzonym warsztatom kulinarnym, mieli możliwość praktycznego zastosowania poznanych zasad zdrowego odżywiania, a przy okazji powtórzenia nazw warzyw i innych produktów.

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Małe dzieci mają prawa i obowiązki

Wstęp 

            Innowacja pedagogiczna Małe dzieci mają prawa i obowiązki została opracowana i napisana przez Panią Annę Klimczyk, nauczycielkę oddziału przedszkolnego w SP z OI nr 151 w Krakowie.  

            Innowacja będzie prowadzona w oddziale przedszkolnym od listopada 2021 r. do maja 2022 r. w grupie dzieci sześcioletnich.  

Na potrzebę przeprowadzenia innowacji dotyczącej praw i obowiązków małych dzieci wskazywało podsumowanie diagnozy z roku 2020/2021, w której największe trudności sprawiało dzieciom przestrzeganie zasad w grupie, wypełnianie obowiązków oraz znajomość praw dziecka. 

            Główny cel innowacji to zapoznanie dzieci z ich prawami i obowiązkami poprzez spotkania czytelnicze, a następnie utrwalanie tych działań przez cały rok szkolny. 

 

 

Ogłoszenie o otwarciu konkursu rodzinnego dla oddziału przedszkolnego

Konkurs rodzinny ,,Karmnik dla ptaków”

I. Cele konkursu:

 • kształtowanie postaw proekologicznych; 
 • uwrażliwienie dzieci na los ptaków zimujących w Polsce oraz uświadomienie konieczności ich systematycznego dokarmiania.; 
 • rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych

 

II. Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Przy tworzeniu karmnika dozwolona jest pomoc ze strony rodzica/opiekuna prawnego. 
 3. Konkurs polega na wykonaniu pracy przestrzennej z dowolnie dobranych materiałów, które umożliwią użytkowanie karmnika na zewnątrz. 
 4. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą następujące informacje:  Imię i nazwisko autora, 

 Termin przynoszenia prac do wychowawców: do dnia 29. 10. 2021 r. 

 

“MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

DRODZY RODZICE!!!

Nasz oddział przedszkolny w tym roku po raz drugi bierze udział w MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM

“MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

 

„Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” to wyjątkowe ogólnopolskie wydarzenie, w ramach, którego miłość do czytania przekazywana jest najmłodszym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i klasach I-III.

Oddział przedszkolny w naszej szkole bierze udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym, którego głównym celem jest rozwijanie czytelnictwa. Organizatorem projektu w roku szkolnym 2021/2022 jest Grupa MAC S.A.

 

Poniżej przedstawiamy Harmonogram tegorocznej edycji:

Godziny pracy Oddziału Przedszkolnego

W roku szkolnym 2021/22 Oddział Przedszkolny w SPzOI nr 151 w Krakowie będzie czynny: 7.30 – 16.30

Dodatkowe zajęcia dla dzieci

W zerówce corocznie prowadzone są zajęcia dodatkowe dla dzieci, w tym Ceramika. 

Zajęcia ceramiczne są wspaniałą okazją by połączyć radość tworzenia i głęboki relaks.  Ceramika rozwija wyobraźnię i zwiększa kreatywność uczestników zajęć. 

Wyniki konkursu "Kolorowe skarpety nie do pary"

Światowy Dzień Zespołu Downa to święto ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Co roku organizatorzy przygotowują szereg wydarzeń mających na celu promowanie praw osób z Zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym, tym razem ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do opieki zdrowotnej i rehabilitacji.

 

My również przyłączyliśmy się do świętowania 21 marca czyli Światowego Dnia Zespołu Downa.

 

W szkole odbył się konkurs ” Kolorowe skarpety nie do pary”.

 

Konkurs dla klas 0-8 cieszył się dużym powodzeniem również w formie zdalnej. Jury  w składzie mgr Barbara Żmudzka, mgr Iwona Gajewska, mgr Danuta Malada, po długiej naradzie ustaliło zwycięzców konkursu.

 

Klasy 0-3:

1 miejsce    Zosia B. kl. „1e” i Oleksandra K. kl. „0”

2 miejsce     Ewa L. kl.”1f” i Ludwik W. kl. „1b”

3 miejsce      Maria S. kl. „1e” i Witold G. kl. „2 a”

 

Wyróżnienie:

Aleks H. kl. „0”

Aleksandra K. kl. „0”

Olga M. kl. „1f”

Karolina F. kl.”1a”

Danylo R.kl.”0″

Sofia S.  kl. „1f”

Martyna K. kl.”0″

 

Klasy 4-8:

1 miejsce Karolina F. kl. „4a”

2 miejsce Basia S. kl. „7c”

3 miejsce Wiktoria B. kl.” 6c”

KONKURS - Kolorowe skarpety nie do pary

Z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa, który obchodzimy 21 marca, pragniemy zaprosić do udziału w konkursie plastycznym:

Kolorowe skarpety nie do pary

Cele konkursu:

-szerzenie idei integracji z osobami niepełnosprawnymi,

-stymulowanie rozwoju sprawności manualnej,

-rozwijanie kreatywności,

-budowanie pozytywnego obrazu siebie,

-kształtowanie poczucia sprawstwa.

 

Regulamin:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów z naszej szkoły
 2. Prace oceniane będą w następujących kategoriach:

klasy 0-4

klasy 5-8

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej zgodnie z tematem konkursu.
 2. Prace należy wykonać w dowolnej technice i formacie.

Termin: Prace przynosimy do nauczycieli klasy 0 (zerówka) lub do K1. Można również zostawić na portierni w podpisanej kopercie lub pudełku do dnia 19 marca.

Wyniki zostaną ogłoszone 26 marca.

Życzymy radosnej i kreatywnej pracy!

 

Anna Klimczyk

Sylwia Kopel

Katarzyna Pulchny

Małgorzata Wicher

Iwona Mikrut

AKADEMIA ODKRYWCÓW

Pierwszy semestr dobiega końca, a u nas część 1 Akademii Odkrywców, czyli zajęć małego badacza.

Akademia Odkrywców poszerza zainteresowania dzieci, wzbudza fascynację światem i badaniami. W bardzo wczesnym wieku mogą oni, po raz pierwszy, zasmakować, czym jest prawdziwa nauka – aby w przyszłości – osiągać swoje cele i doskonalić swoje umiejętności. Eksperymenty są o tym, czego dzieci chcą się dowiedzieć. I nawet, jeśli sami nie znamy odpowiedzi na ich wszystkie pytania, to wskażemy im drogę do miejsc, gdzie same chcą dojść.

IDĄ ŚWIĘTA

Okres przedświąteczny to przede wszystkim tworzenie w oddziale przedszkolnym ozdób bożonarodzeniowych oraz dekoracji świątecznych.

Głównym celem takich zajęć jest rozwinięcie zdolności manualnych oraz wyobraźni, popularyzacja rękodzieła jako atrakcyjnej formy aktywności, pozwalającej na zdobycie nowych umiejętności. przekazanie i pielęgnowanie tradycji związanych z tworzeniem ozdób i dekoracji świątecznych, których piękno, symbolika i znaczenie dawno zostały zapomniane.

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

Drodzy Rodzice

W połowie września dzieci z oddziału przedszkolnego rozpoczęły swoją przygodę z projektem ” Mały Miś w świecie wielkiej literatury”
Uczniowie poznali bohaterów całorocznych spotkań – misia Bruna i dziewczynkę o imieniu Tosia, która dopiero dołączyła do przedszkolnej grupy. Na zajęciach dzieci, w trakcie odpowiadania, dowiedziały się jak Tosia poznawała zasady przedszkolne i uczyła się ich przestrzegać.
Opowiadanie czytała Pani Ania, a dzieci wykonały do niego piękne ilustracje, przy okazji utrwalając wszystkie zasady panujące w oddziale przedszkolnym oraz naszej szkole.

Zachęcamy wszystkie dzieci do wysłuchania krótkich opowiadań Anety Konefał czytanych przez Misiowego Wujka, Macieja Barańskiego.

Linki do opowiadań:
https://www.youtube.com/watch?v=bU_9hl4oyYA
– opowiadanie o Przedszkolnych zasadach”
https://www.youtube.com/watch?v=IMCsTfyTdWE
– opowiadanie o pomocnych dłoniach
https://www.youtube.com/watch?v=UFEOhfxVP9A
– opowiadanie o Książkożercy
https://www.youtube.com/watch?v=MnQBOo7k36E
– opowiadanie o nowym przyjacielu

A. Klimczyk

DRODZY RODZICE!!!

Nasz oddział przedszkolny w tym roku po raz pierwszy bierze udział w MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM

„MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

 

„Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” to wyjątkowe ogólnopolskie wydarzenie, w ramach, którego miłość do czytania przekazywana jest najmłodszym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i klasach I-III.

Oddział przedszkolny w naszej szkole bierze udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym, którego głównym celem jest rozwijanie czytelnictwa. Organizatorem projektu w roku szkolnym 2020/2021 jest Grupa MAC S.A.

 

Poniżej przedstawiamy Harmonogram tegorocznej edycji:

Wyprawka 2020/21

Szanowni Rodzice przyszłych zerówkowiczów

wakacje jeszcze trwają i cieszymy się urokami lata. Niebawem nadejdzie wrzesień i powitamy rok szkolny 2020/21. Już za kilkanaście dni Państwa pociechy po raz pierwszy przekroczą próg oddziału przedszkolnego i staną się najmłodszymi członkami naszej społeczności szkolnej.

Szczegóły dotyczące organizacji w oddziale przedszkolnym zostaną podane w pierwszej połowie września.

Przesyłamy propozycję wyprawki dziecka do oddziału przedszkolnego:

 1. PODRĘCZNIKI DLA DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (rok szkolny 2020/21)

Kolorowy start z plusem (wydawnictwo: MAC, najlepiej zakupić u konsultanta na Kraków, ceny niższe plus gratisy)

Język angielski: „Mini Bingo”, j. angielski dla najmłodszych. Wydawnictwo Szkolne PWN , autorzy: Anna Wieczorek,  Grażyna Malenta.

 1. PRZYBORY I MATERIAŁY:

-1 ołówek miękki (ozn. B),

-gumka do mazania,

 -temperówka (najlepiej zamykana),

 -kredki ołówkowe,

-flamastry,

-duży klej w sztyfcie

-3 pędzle różnej grubości,

 -kubek na wodę,

 -blok techniczny biały (A4)

-blok rysunkowy z kolorowymi kartkami (A4),

-blok techniczny z kolorowymi kartkami (A4 i A3),

 -papier kolorowy,

-1 teczka tekturowa na rysunki,

 -strój gimnastyczny (w podpisanym worku),

-buty na przebranie na białej podeszwie (w podpisanym worku),

 -plecak ( wycieczkowy/mały, mieszczący zeszyt a5 (nie a4), śniadaniówkę i bidon )

-piórnik tzw. „tuba”(na kredki i ołówki)

-1 zeszyt informacyjny , podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka

Z uwagi na sprawną organizację pracy z dziećmi, zwracamy się do Państwa również z prośbą, aby całą podpisaną wyprawkę wraz z pakietem „Kolorowy start” dostarczyć w pierwszym tygodniu września.  

Koniec roku szkolnego 2020

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Dziś zakończenie roku szkolnego, ale też dziś 26 czerwca dla Naszych dzieci  zaczynają się wakacje.

Dla nas wszystkich był to rok wyjątkowo trudny, ale też wzbogacił nas w nowe doświadczenia.

Dziękujemy za Wasz aktywny udział w lekcjach zdalnych i systematyczne odsyłanie zadań.   

Dziękujemy, że odpowiadaliście na WhatsAppie , niektórzy z Was nawet z ogromnym zaangażowaniem, za proponowane gry, zabawy i książki do poczytania.          

A także za Waszą aktywność.

 Na nachodzące WAKACJE

życzymy Wam drodzy Uczniowie oraz Rodzice

                   przede wszystkim udanego wypoczynku, wspaniałej pogody i chwili zapomnienia od trosk dnia codziennego.

Drodzy Uczniowie

                    pamiętajcie jednak, by w tym czasie przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo – zarówno swoje jak i innych. 

DO ZOBACZENIA  W SZKOLNYCH MURACH WE WRZEŚNIU!!!

Pani Ania, Pani Kasia, Pani Małgosia, Pani Iwonka

Już niedługo wakacje

Prawa Dziecka

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci – UNICEF. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt.

O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Państwo powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw.

 

Poniżej przedstawiamy prace dzieci z naszej zerówki dotyczące Praw Dzieci.

Prace wykonali: Vladyslav, Julia, Saesha, Agatka

Portret Mamy i Taty. Nauczanie zdalne klasa 0

Maj jest miesiącem w którym obchodzimy bardzo ważne i piękne święto – Dzień Matki ale też Międzynarodowy Dzień Rodzin.
Z okazji tego święta dzieci rysowały swoich Rodziców. Zapraszam do obejrzenia pięknych portretów.
W tym trudnym czasie, dziękuje Rodzicom za wzorową współpracę, życzliwość i przesłane zdjęcia.

mgr Anna Klimczyk

Moje miasto, mój dom

Aby rozwijać wiedzę i zainteresowania kulturą własnego miasta dzieci z zerówki wykonały prace plastyczno – techniczne przedstawiające Kraków.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.
mgr Anna Klimczyk

Święto Ziemi 2020

Dzisiaj „Święto Ziemi”!
Dokładnie dzisiaj obchodzimy Dzień Ziemi, który wypada 22 kwietnia. Dlatego zajęcia naszych zerówkowiczów dotyczyły naszej planety, ekologii oraz dobrodziejstw, jakie daje nam Ziemia, a także niebezpieczeństw, które jej zagrażają.
Poniżej w galerii prezentujemy zdjęcia prac dzieci dotyczące naszej uśmiechniętej planety Ziemi.

KONKURS

Z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa, który obchodzimy 21 marca, pragniemy zaprosić do udziału w konkursie plastycznym:

Kolorowe skarpety nie do pary

Cele konkursu:

 • szerzenie idei integracji z osobami niepełnosprawnymi,
 • stymulowanie rozwoju sprawności manualnej,
  rozwijanie kreatywności,
 • budowanie pozytywnego obrazu siebie,
 • kształtowanie poczucia sprawstwa.

Regulamin:

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów z naszej szkoły
2. Prace oceniane będą w następujących kategoriach:
klasy 0-4
klasy 5-8

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej zgodnie z tematem konkursu.

4. Prace należy wykonać w dowolnej technice i formacie.

Termin: Prace przynosimy do nauczycieli klasy 0 (zerówka)w pierwszy i drugi dzień po zakończeniu kwarantanny społeczeństwa szkolnego.

Życzymy radosnej i kreatywnej pracy!

Anna Klimczyk
Katarzyna Pulchny
Małgorzata Wicher
Iwona Mikrut

Skip to content