Tel: 12 266 5497  |  Email: [email protected]  |  Mapa dojazdu

Program FUTURE4ME

Krakowski Program Nauki Języka Angielskiego

Nasza Szkoła realizuje KRAKOWSKI PROGRAM NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO FUTURE4ME! dla szkół podstawowych.

 

W ramach tego programu wszyscy uczniowie klas I- VIII uczestniczą w 5 godzinach języka angielskiego w tygodniu. ( 3 godz. tzw. podstawy programowej i 2 godziny dodatkowe  przyznane przez Wydział Edukacji UMK).

Dodatkowe zajęcia mają charakter przede wszystkim konwersatoryjny z naciskiem na poznawanie historii, literatury, kultury, sztuki i geografii innych krajów z wykorzystywaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Szczególny nacisk kładziony jest  na rozwijanie sprawności komunikacyjnej uczniów, rozszerzenie zasobu słownictwa i znajomości struktur gramatycznych, podniesienie sprawności w zakresie prawidłowej wymowy i rozumienia ze słuchu, rozwijanie umiejętności samodzielnego czytania dłuższych tekstów w języku angielskim.

Przykładowe działania realizowane w ramach projektu: organizacja dni kultury krajów anglojęzycznych w szkole; praca metodą projektów; autoprezentacja własnych prac projektowych, dyskusje nt. obejrzanych filmów i innych materiałów źródłowych.

 

 

Skip to content