Tel: 12 266 5497  |  Email: [email protected]  |  Mapa dojazdu

Koordynator szkolny

Koordynator szkolny: Pani Marika Cielas email: [email protected], tel.: 791 342 140