Tel: 12 266 5497  |  Email: [email protected]  |  Mapa dojazdu

Godziny pracy na terenie SP z OI 151 obowiązujące do 26.06.2020 roku.

ŚWIETLICA : 7.00-16.00
BIBLIOTEKA: w/g rocznego harmonogramu pracy – informacja zamieszczona w dzienniku elektronicznym Librus
INNE ZAJĘCIA np. rewalidacja, konsultacje: po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem prowadzącym lub Dyrektorem Szkoły