Tel: 12 266 5497  |  Email: [email protected]  |  Mapa dojazdu

Ferie 2021

Szanowni Rodzice,

Najbliższe ferie zimowe w całej Polsce będą obywać się od 4 do 17 stycznia 2021 r.  z uwzględnieniem troski o zdrowie uczniów i pracowników szkół, w tym czasie w Gminie Miejskiej Kraków nie będą organizowane zajęcia w ramach akcji „Zima w szkole”.

Mając jednak na uwadze sygnały płynące od rodziców, wyrażające zainteresowanie zajęciami dla dzieci w okresie feryjnym, samorządowe młodzieżowe domy kultury, a także placówki oświatowo-wychowawcze o charakterze sportowym i kluby sportowe przygotowują taką ofertę.

Wspomniane placówki już teraz organizują zajęcia stacjonarne dla dzieci i młodzieży w ścisłym reżimie sanitarnym, pracując nad ofertą feryjną, która zostanie udostępniona rodzicom i uczniom.

Zachęcam do kontaktu z placówkami podanymi w tabeli.

Z wyrazami szacunku

Justyna Sikorska- Grzyb

Dyrektor SP z OI 151