Tel: 12 266 5497  |  Email: [email protected]  |  Mapa dojazdu

Egzaminy poprawkowe

ZARZĄDZENIE NR 8/2022

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  NR 151 W KRAKOWIE

z dnia 28 czerwca 2022

 

W sprawie: wyznaczenia terminu i powołania komisji przeprowadzających egzaminy poprawkowe 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)

W dniu 29 sierpnia 2022r. o godzinie 10.00 zostanie przeprowadzony egzamin poprawkowy z fizyki

skład komisji:

przewodniczący : z-ca dyrektora

nauczyciel przedmiotu: p. Renata Gramatyka

nauczyciel: p. Małgorzata Żarecka

 

W dniu 30 sierpnia 2022r. o godzinie 8.00 zostanie przeprowadzony egzamin poprawkowy z matematyki

skład komisji:

przewodniczący : z-ca dyrektora

nauczyciel przedmiotu: p. Małgorzata Żarecka

nauczyciel: p. Renata Gramatyka

Skip to content