Organizacja roku szkolnego

TERMINY ZEBRAŃ

 

KLASA 0 – GODZINA 17.00 (CZWARTEK)

KLASY 1 – 3 – GODZINA 18.00 (CZWARTEK)

  • 19.09
  • 23.01
  • 28.05

klasy 4 – 8 SP151 godzina 18.00 (wtorek)

  • 17.09
  • 21.01
  • 26.05

GODZINA 18:30 — 19:30 (DYŻURY NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW)

 

TERMINY KONSULTACJI

 

klasy I-III SP godz. 18.00 (czwartek):

  • 28.11
  • 26.03

klasy 4 – 8 SP151 godzina 18.00 (wtorek)

  • 26.11
  • 24.03

Apel z okazji odzyskania niepodległości – 8.11

Kiermasz Bożonarodzeniowy – 12 grudnia

Jasełka 20.12

Egzamin ósmoklasisty 21-23.04

Święto ulicy Lipińskiego – 5 czerwca

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14.10, 31.10, 2.01, 3.01, 12.06 w/w dni czynna jest świetlica.

Na każde zebranie serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców, a na konsultacje według potrzeb.