Koordynator szkolny

Koordynator szkolny: Pani Marika Cielas email: biuro@my-sky.com.pl, tel.: 791 342 140