Konto bankowe

Konto bankowe nr: 91 8600 0002 0000 0025 6537 0001

Dotyczy wpłat klas na rzecz Rady Rodziców, darowizny na rzecz RR oraz wpłaty na ochronę.