Prawo oświatowe

Prawo oświatowe

Konwencja Praw Dziecka – pobierz (dokument w formacie pdf)

Prawo oświatowe (Ustawa o systemie oświaty oraz Karta Nauczyciela).